Cookies en Privacy

COOKIE STATEMENT

Dit Cookie Statement welkom-bij-jumbo.nl beschrijft van welke cookies Jumbo gebruik maakt via haar website welkom-bij-jumbo.nl en waarvoor deze cookies worden gebruikt. We raden je aan om dit Cookie Statement aandachtig door te nemen.

Wat zijn Cookies?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website worden meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van jouw computer, tablet of mobiele telefoon (hierna: “apparaat”) worden opgeslagen. De browser kan deze informatie bij een volgend bezoek aan de website terugsturen. De cookies die via deze website worden geplaatst, kunnen jouw apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Welke cookies hanteert Jumbo en voor welk doel?

Functionele cookies
Jumbo maakt in de eerste plaats gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om aan jou de diensten en functionaliteiten te kunnen leveren waar je om hebt gevraagd. Zo onthouden functionele cookies de vacatures die je bewaart en informatie die je in (sollicitatie)formulieren opneemt. Het is niet mogelijk om je voor functionele cookies af te melden.

Analytics cookies
Voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt Jumbo gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanente cookie op jouw apparaat. Dit cookie registreert jouw gebruik van de website. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Jumbo verstrekt. Jumbo verkrijgt op deze wijze inzicht in de wijze waarop de website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in de website en/of haar dienstverlening doorvoeren. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk gehouden is en/of indien derden de informatie namens Google verwerken. Google kan de informatie niet gebruiken voor andere Google diensten.

Social plugins
Via de website wordt toegang geboden tot verschillende sociale media, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+ en AddThis. Met behulp van deze zogenaamde social plug ins kun je informatie op de website met anderen delen dan wel deze aanbevelen. Wanneer je op een webpagina komt waarop de social plug ins van deze sociale media staan afgebeeld, worden er door derde partijen cookies op jouw Apparatuur geplaatst. Deze cookies verzamelen onder meer informatie over je browser en de websites die je hebt bezocht met jouw IP-adres.

Via de website worden video’s getoond die afkomstig zijn van websites van derden, waaronder YouTube. Deze derde partijen plaatsen cookies die het mogelijk maken om de video’s aan jou te tonen. Daarnaast kunnen er cookies worden geplaatst die worden gebruikt om jouw surfgedrag over meerdere websites te volgen en een profiel van jouw surfgedrag op te bouwen.

Op het gebruik van de cookies die via de video’s en/of social plug ins op de website worden geplaatst, zijn nadere voorwaarden van derde partijen van toepassing. Jumbo accepteert geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor deze voorwaarden van derden. Jumbo verwijst jou naar de voorwaarden van de desbetreffende partijen die hieronder zijn weergegeven:

● Facebook
● Twitter
● LinkedIn
● Google+
● AddThis
● Youtube
● Advertenties

Jumbo maakt op haar website gebruikt van re-targeting/re-marketing technologieën. Het doel van deze technologieën is om jou interessante en op maat gemaakte vacatures te kunnen tonen. Om dit te realiseren plaatst Jumbo via de website cookies op jouw apparaat die het mogelijk maken om jouw surfgedrag op de website te volgen en een profiel van jouw surfgedrag op te bouwen. Op basis van dit profiel kan Jumbo jou op maat gemaakte vacatures tonen op websites van derden. Jumbo maakt hierbij, onder meer, gebruik van de volgende netwerken:

Google Analytics voor re-marketing via het Google netwerk.

De gegevens die met behulp van Google Analytics worden verzameld, worden naast de doeleinden als vermeld onder de paragraaf “Analytics cookies”, tevens gebruikt voor het tonen van vacatures op maat.

Tracking cookies
Jumbo maakt op de website GEEN gebruik van cookies van derde partijen die jou op basis van jouw surfgedrag interessante vacatures kunnen tonen. Via de website wordt er geen een cookie op je apparaat geplaatst met een uniek nummer. Deze cookie maakt het mogelijk om jouw apparaat te herkennen als je na een bezoek aan de website naar een andere website surft, die onderdeel uitmaakt van hetzelfde netwerk. Dit maakt het niet mogelijk voor Jumbo om je op die andere website vacatures te tonen.

De gegevens die op deze wijze worden verzameld, worden door Jumbo alleen gebruikt om je ook op andere websites vacatures te kunnen tonen en worden niet aan andere bestanden gekoppeld. Deze cookies worden gebruikt om vacatures op de websites die jij bezoekt beter op jouw behoeften en interesses af te stemmen, om te voorkomen dat je een bepaalde vacature te vaak te zien krijgt en om te registreren hoe vaak een vacature wordt vertoond.

Facebook website Custom Audiences – maken wij geen gebruik van op deze website
Met behulp van website Custom Audiences van Facebook kan Jumbo data van haar website gebruiken om jou relevante vacatures op Facebook te tonen. Via een pixel geïntegreerd in de website van Jumbo, wordt algemene informatie omtrent je browser sessie, inclusief een eventueel Facebook cookie en de webpagina die je bezoekt aan Facebook verzonden. Op basis van deze gegevens kunnen Facebook gebruikers in een bepaalde Custom Audience worden geplaatst en kunnen ze op maat gemaakte vacatures geserveerd krijgen.

Uitlezen informatie zonder cookies – maken wij geen gebruik van op deze website
Naast het plaatsen van cookies, leest Jumbo ook informatie uit je browser en apparaat zonder dat een cookie is geplaatst. Op deze wijze verzamelt Jumbo (technische) eigenschappen van jouw apparaat en door jou gebruikte software, zoals het type besturingssysteem, de browserinstellingen, geïnstalleerde plug-ins, tijdzone en beeldschermgrootte. Jumbo gebruikt deze informatie om jouw surfgedrag te kunnen volgen en haar diensten nog beter op jouw gebruik te kunnen afstemmen.

Verwijderen cookies
De toestemming die je hebt gegeven aan Jumbo voor het plaatsen en uitlezen van cookies, kun je te allen tijde intrekken door jouw browser zo instellen dat deze geen cookies accepteert en/of door alle in jouw browser reeds geplaatste cookies te verwijderen.

Hier kan je lezen op welke wijze je binnen de verschillende internet browsers de verschillende type cookies kunt verwijderen. Je moet er wel rekening mee houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de website niet of niet goed meer werken.

Wijzigingen
Dit Cookie Statement kan te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen in dit Cookie Statement zullen via de website bekend worden gemaakt.

Vragen
Mocht je nog vragen hebben over dit Cookie Statement dan kun je contact opnemen met mijn marketing.com

Laatst gewijzigd 1 mei 2020

 

PRIVACY STATEMENT

Jumbo verzamelt via haar website welkom-bij-jumbo.nl (hierna: “website”) persoonsgegevens over jou (hierna: “Informatie”). We vinden het belangrijk dat je precies weet welke Informatie Jumbo over haar bezoekers verzamelt, voor welke doelen we deze Informatie gebruiken en hoe lang we deze Informatie bewaren. In dit Privacy Statement proberen we dat op een transparante manier te beschrijven. Jumbo staat er in ieder geval voor in dat jouw Informatie op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet wordt verzameld en gebruikt. We raden je aan om dit Privacy Statement aandachtig door te nemen voordat je van onze website gebruik maakt.

2. Welke persoonsgegevens verwerkt Jumbo, voor welke doeleinden en op basis van welke wettelijke grondslag ?

Contact met Jumbo
Als je contact opneemt met de recruiters van Jumbo omdat je vragen hebt over de vacatures van Jumbo of de procedures hieromtrent, zullen wij jouw contactgegevens (naam en e-mailadres) en jouw vraag opslaan. Jumbo kan jou vragen om meer Informatie te geven indien wij dat nodig vinden voor de beantwoording van de vraag.

De Informatie die op deze wijze wordt verzameld, wordt onder meer gebruikt voor de beantwoording van de betreffende vragen.

Automatisch gegenereerde Informatie
Om de website optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina’s goed te kunnen weergeven en om de website te beveiligen) heeft Jumbo bepaalde informatie nodig. Jumbo verzamelt daarom automatisch gegenereerde informatie over je (surf)gedrag tijdens je gebruik van de website. Het verwerken van gegevens ten behoeve van deze doeleinden kan worden beschouwd als uitgevoerd met het oog op een gerechtvaardigd belang van Jumbo. Niet toch? Kan dan weg

Solliciteren

Via de website kan je solliciteren op een bepaalde vacature. Wanneer je solliciteert, wordt je gevraagd bepaalde informatie te verstrekken. Het verstrekken van je voornaam, (eventuele) tussenvoegsel, achternaam, e-mailadres, adres, postcode, plaats, telefoonnummer, geboortedatum en opleidingsniveau is verplicht. Daarnaast verzoekt Jumbo je om een motivatie en CV te uploaden.

Jumbo gebruikt deze gegevens om de sollicitatie te verwerken en te beoordelen, om eventuele vragen te beantwoorden en/of om contact met je op te nemen.

Statistisch onderzoek
Jumbo streeft er naar om jou een website van de hoogste kwaliteit te kunnen leveren. Hiervoor is het noodzakelijk dat Jumbo continu statistisch onderzoek uitvoert zodat zij, waar nodig, aanpassingen in haar website kan aanbrengen.

Jumbo kan op basis van haar gerechtvaardigd belang voor dit statistisch onderzoek gebruik maken van jouw Informatie. Alleen speciaal hiervoor aangewezen medewerkers van Jumbo hebben voor dit doel toegang tot jouw Informatie. De resultaten van het onderzoek zijn altijd geaggregeerd. Dat betekent dat de gegevens in het onderzoeksresultaat niet persoonlijk tot jou te herleiden zijn.

3. Hoe lang bewaart Jumbo jouw persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt, tenzij Jumbo verplicht is om op grond van wetgeving je gegevens langer te bewaren.

4. Aan wie verstrekt Jumbo persoonsgegevens?

Jumbo zal persoonsgegevens niet zonder jouw toestemming aan derden (anders dan door Jumbo ingeschakelde verwerkers) verstrekken, behalve:

  • Jumbo kan je gegevens aan derden verstrekken voor zover je zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat je daarvoor toestemming geeft en/of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid.
  • Ten slotte kan Jumbo je persoonsgegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

5. Op welke wijze worden je persoonsgegevens beschermd?

Jumbo en mijnmarketing.com nemen passende technische en organisatorische maatregelen om je (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

6. Wat zijn je rechten?

Op grond van de privacywetgeving heb je als betrokkene een aantal rechten. In dit hoofdstuk binnen het privacy statement wordt vermeld om welke rechten het gaat en op welke wijze je deze rechten kunt inroepen.

Reactie

We proberen zo snel mogelijk en in ieder geval binnen een maand op je verzoeken te reageren. De mogelijkheid bestaat echter dat we meer tijd nodig hebben. Indien dat het geval is, zullen we je hierover voor afloop van de hierboven bedoelde maand informeren. De extra tijd zal niet meer dan twee maanden bedragen.

De mogelijkheid bestaat dat we een verzoek van je afwijzen, bijvoorbeeld omdat je verzoek ongegrond of buitensporig is of omdat we (wettelijk gezien) niet aan je verzoek kunnen of hoeven voldoen. We zullen je ook van een afwijzing op de hoogte stellen. Verder bestaat de mogelijkheid dat we je vragen jezelf te identificeren voordat we je verzoek in behandeling nemen.

We wijzen je er op dat je, in het geval wij een verzoek van je afwijzen, het recht hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

lnzagerecht

Je hebt het recht een verzoek in te dienen om te achterhalen of wij op jou betrekking hebbende persoonsgegevens verwerken. lndien dit het geval is, zullen we je in overeenstemming met de wet een kopie van de over jou verzamelde persoonsgegevens verstrekken.

Recht op rectificatie

Je hebt het recht om een verzoek tot rectificatie van onjuiste op jou betrekking hebbende persoonsgegevens in te dienen. lndien mogelijk, heb je tevens het recht aanvullende persoonsgegevens te verstrekken om zo de verzameling van jouw persoonsgegevens volledig te maken.

Recht om vergeten te worden

Je hebt het recht om te verzoeken tot verwijdering van (bepaalde) op jou betrekking hebbende persoonsgegevens (het recht op vergetelheid). Indien je verzoek wordt toegekend, zullen we de betreffende persoonsgegevens verwijderen.

Recht op beperking

Je hebt het recht een verzoek in te dienen tot beperking van jouw persoonsgegevens. Dit betekent dat, indien het verzoek tot beperking wordt gehonoreerd, we gedurende de termijn van de beperking jouw persoonsgegevens niet verder zullen verwerken tenzij dit op basis van de wet toch geoorloofd is.

Recht op bezwaar

Je hebt het recht om, onder bepaalde omstandigheden, bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van gerechtvaardigd belang. Als je bezwaar maakt, zullen we jouw privacy belangen afwegen tegen onze bedrijfsbelangen. Als jouw belang zwaarder weegt, zullen we jouw persoonsgegevens niet verder verwerken.

Indien jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor direct marketing, kun je altijd bezwaar maken tegen de verwerking. In dat geval zullen wij jouw persoonsgegevens niet meer voor dat doeleinde verwerken.

Recht op dataportabiliteit

Je hebt het recht een verzoek tot dataportabiliteit in te dienen. We zullen de gegevens die onder dit recht vallen op een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm aan jou ter beschikking stellen zodat je deze aan een derde partij kunt overdragen.

7. Minderjarigen

In beginsel mag iedereen gebruik maken van de website van Jumbo. Als de jonger bent dan 16 jaar, gelden er wel extra wettelijke regels.

Jumbo zal in sommige gevallen toestemming vragen voor het gebruik van Informatie. Als je jonger dan 16 jaar bent, moet die toestemming door je wettelijke vertegenwoordiger (ouder(s) of voogd), die dit Privacy Statement heeft gelezen, worden gegeven.

8. Kan dit privacy statement worden gewijzigd?

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website. Wij adviseren je daarom regelmatig het privacy statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Laatst gewijzigd 1 mei 2020